Woocommerce Menu

Month: November 2017

Database là gì? Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

Database là gì?

Database là gì? Các loại Database? Database là gì? Database là gì? Database là cụm từ được sử dụng nhiều trong giới công nghệ thông tin, dữ liệu, lập trình phần mềm, lập trình website… Database dịch ra tiếng Việt có nghĩa là cơ sở dữ liệu, các dữ liệu thường dùng như bảng biểu, […]